Ansat hos

1994 - Selvstændig Arkitekt

1992/93 DSB-tegnestue
Projektbeskrivelser.

1990/92  Diverse kurser
(Auto-Cad, Photoshop m.m.)
Kurser målrettet selvstændig virksomhed.

1987/90 PLH arkitekter,
Ombygning af Illum.
Indretning af domicil for softwarevirksomhed.
Indretninger for Novo Nordisk i Bagsværd, Kalundborg og Gentofte.

1985/87 Tegnestuen Teknisk Funktion i Magasin du Nord.
Sagsarkitekt på ombygning af a’Porta på Kgs. Nytorv, m.m.

1984/85 Irming, Gaarde og Kofoed, MAA.
Projektering af kontorhus KTAS i Slagelse og Vordingborg.

1983/84  Forsvarets Bygningstjeneste.
Projekteringsmedarbejder på restaurering af Kastelskirken.
Projekteringsmedarbejder på mandskabsboliger i Grønnedal.
Udviklet patenteret skiltesystem.

1982/83 Boliglaboratoriet på Arkitektskolen, Forskningsprojekt om boligtyper i Københavnsområdet.

1980 Afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole, Jørgen Bos afd.

1950 Født i København.

Tilknyttet arkitekthjælpsordningen siden 1990, - til- og ombygninger for private parcelhusejere.

Beskikket bygningskonsulent 2001

Beskikket energikonsulent  2001.

Beskikket bygningssagkyndig 2003.

Agent for svensk træhusfirma i 2002.

Boligprojekter/lokalplaner i Kalundborg 2004-2006.

Tilknyttet Bolius som bygningssagkyndig og energikonsulent 2006


Deltagelse i diverse konkurrencer gennem årene, bl.a.:

Fremtidens Sommerhusbebyggelser

Kulturhuset Kanten

Kgl. skuespilhus

Kunstmuseum i Århus

Kgl. Bibliotek

Politikens konkurrence om Rådhuspladsen

Amtsgården i Sorø

Rådhus i Åbenrå

Fremtidens Bolig

Deltagelse i diverse kurser/temadage

Deltager i Arkitektforeningens netværksgrupper.