Tilstandsrapport

Inden du sælger dit hus eller lejlighed bør du få udført en Tilstandsrapport på din bolig - ellers er du ansvarlig for eventuelle skader i 20 år efter handlen. Også dem du ikke har haft kendskab til på salgstidspunktet. Med en Tilstandsrapport og et tilbud om ejerskifteforsikring i hånden frigøres du for erstatningsansvar over for køberen af dit hus eller lejlighed.

En tilstandsrapport fra Huseftersyns-ordningen udarbejdes i henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. og efter retningslinier i bekendtgørelse om huseftersynsordningen. Tilstandsrapporten fritager sælger for det 20-årige ansvar for skjulte skader på ejendommen, når et forsikringsselskab har udarbejdet et tilbud på ejerskifteforsikring på grundlag af tilstandsrapporten.

Tilstandsrapporten har til formål at beskrive i hvilket omfang, bygningens fysiske tilstand er ringere end tilstanden i tilsvarende intakte bygninger af samme alder.

Ved skade forstås brud, lækage, deformering, svækkelse, revnedannelser eller ødelæggelse i bygningen eller andre fysiske forhold, når disse forhold nedsætter bygningens værdi eller brugbarhed efter dens formål. Eftersynet foretages uden destruktive indgreb i bygningen.

Det er en klar fordel for interesserede købere at de straks får  tilstandsrapporten i hånden med konkrete oplysninger om ejendommens tilstand.

Tilstandsrapporten har en gyldighed i 6 måneder fra rapportens datering.

Det er nemmest, at du er hjemme ved gennemgangen, da der kræves en del sælgeroplysninger og det er sælger, der hæfter for oplysningernes korrekthed.

Huseftersynet tager normalt 2 - 3 timer på ejendommen. Dette kan variere afhængig af husets størrelse, konstruktion og alder.

Den skriftlige rapport er normalt udarbejdet på 3 - 5 dage.

Den bygningssagkyndige skal senest ved selve besigtigelsen have/-låne evt. bygningstegninger, der kan rekvireres fra Teknisk Forvaltning, ejendommens forsikringspapirer samt bilag i forbindelse med bygningsændringer og BBR-ejermeddelelsen er ligeledes til stor hjælp ved eftersynet, og der skal være fri adgang til loftrum, skunkrum, kælder og øvrige rum/lokaler. I modsat fald vil ejerskifte-forsikringen ikke forsikre disse forhold.

Ring og aftal et tidspunkt, der passer dig - og samtidig kan vi give dig en konkret pris på eftersynet og tilstandsrapporten, når du har fortalt om størrelse og alder på ejendommens bygninger.

Hvis du har bruge for en tilstandsrapport i jylland, kan du finde en selvstændig byggesagkyndig igennem tilstandsrapportplus.dk